Брала мома капини

Брала мома капини – Стари градски песни

ТЕКСТ

Брала мома капини, (х2)
брала мома капини във попови градини (х2)
оха-мана-ман-зор-за-ман.

Отдолу иде пъдаря, (х2)
отдолу иде пъдаря, и на мома проговаря (х2)
оха-мана-ман-зор-за-ман.

Вдигай моме полата (х2)
вдигай моме полата да си платиш глобата (х2)
оха-мана-ман-зор-за-ман.

Недей, чичко пъдарю, (х2)
недей, чичко пъдарю, че съм попска унука.(х2)
оха-мана-ман-зор-за-ман.

Ка’т си попска унука, (х2)
ка’т си попска унука, *я ми ли дириш тука (х2)
оха-мана-ман-зор-за-ман.

Дорде мома извика (х2)
дорде мома извика пъдаря и го на*ика (х2)
оха-мана-ман-зор-за-ман.

Вашият коментар