Стари градски песни – Бедни ми рибарю

„Бедни ми рибарю“ Кажи, кажи, малай моме Знаеш ли мрежи да плетеш И във мрежите си, малай моме, Моето сърце да оплетеш? И във мрежите си, малай моме Моето сърце да оплетеш? Зная, зная, бедни ми рибарю, Зная мрежи да…