Stellamara – Prituri Se Planinata (NiT GriT Remix) Текст: Притури са планината че затрупа два овчеря че затрупа два овчеря два овчеря па другаря Първи моли, пусни мене мене чака първо любе втори моли, пусни мене мене чака стара майка…